Saç Ekiminde Garanti Belgesine Dikkat!

Saç ekiminde garanti belgesi, bazı saç ekimi firmaları tarafından ticari amaçlar güdülerek oluşturulan bir uygulamadır. Kişilerin çeşitli sağlık, kaza, darbe ya da estetik kaygıları nedeni ile başvurdukları saç ekimi işlemlerinde, en çok merak ettikleri konulardan biri de operasyon sonrası başarı durumudur. Ancak saç ekimi işlemlerinin başarısını belirleyen belirli faktörler vardır ve bu faktörler garanti verilebilecek bir içeriğe sahip değildir. Bu nedenle saç ekiminde garanti belgesinin hiçbir geçerliliği ve hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

Saç Ekimi Garanti Belgesi Nedir?

Saç ekiminde garanti belgesi, bazı firmalar tarafından bir satış pazarlama taktiği olarak kullanılan bir belge çeşididir. Saç ekimi, kişilere çeşitli hazırlık aşamalarından ve uygunluk testlerinden sonra gerçekleştirilen cerrahi bir işlemdir. Her cerrahi işlem gibi saç ekimi uygulamalarının da başarı garantisi bulunmamaktadır. Saç ekimi işlemi yaptırmak isteyen kişiler, saç ekimi garanti belgesi ile başarı garantisi sağladığını iddia eden firma ve kuruluşlara kendi sağlıklarını korumak adına itibar etmemelidir.

sac ekimi garanti belgesi 1

Saç ekimi garanti belgesi önemli midir?

Saç ekimi garanti belgesinin saç ekimi işlemlerinde herhangi bir önemi ve geçerliliği bulunmamaktadır. Saç ekiminin başarı ile sonuçlanmasında etkili olan belirli faktörler bulunmaktadır. Gerekli şartları sağlayan saç ekimi merkezlerine Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olan saç ekimi merkezlerinde, ilgili alanda uzman cerrahlar yer almaktadır. Operasyonun saç ekimi uzmanları tarafından gerçekleştirilmesi, saç ekimi başarısını etkileyen faktörlerdendir. Saç ekimi garanti belgesi veren firmaların yasal bir bağlayıcılığı olmaması sebebi ile burada yapılan operasyonlar sağlık açısından risk taşımaktadır.

garanti belgesi
saç ekimi garanti belgesi örneği

Saç ekimi garanti belgesi yasal mıdır?

Saç ekimi garanti belgesi, hiçbir yasal yükümlüğü bulunmayan ve hukuki açıdan hiçbir bağlayıcılığının olmadığı bir belge çeşididir. Hiçbir cerrahi uygulamanın yasal bir garantisi ve başarı dayanağı bulunmadığı gibi saç ekiminde garanti belgesinin de hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra saç ekimi garanti belgesinin, saç ekimi işlemini gerçekleştiren doktor tarafından verilen rapor ile bir tutulmaması gerekmektedir. Uzman doktor tarafından verilen saç ekimi raporu içerisinde operasyonun nerede gerçekleştirildiği, hangi tarihte gerçekleştirildiği ve ne kadar graft ekimi yapıldığı bilgileri yer almaktadır. Herhangi bir başarı vaadi yer almamaktadır. Bu nedenlerle başarı garantisi vaat eden saç ekimi merkezleri ve kuruluşlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Saç ekiminin başarısını etkileyen faktörler nelerdir?

Saç ekimi işlemi gerçekleştirmek isteyen kişilerin, saç ekimi süreci ve saç ekimi merkezi hakkında ayrıntılı bilgi edinmesi gerekmektedir. Saç ekimi işlemi cerrahi bir uygulamadır ve operasyon öncesinde kişilerin klinik öyküleri dinlenmekte, operasyon için uygun olup olmadığı laboratuvar tetkikleri ile ölçülmektedir. Hepatit B, Hepatit C ya da HIV gibi hastalıklara sahip olan kişiler saç ekimi işlemi için uygun değildir. Tansiyon, diyabet gibi hastalığı olan kişiler ise ancak uzman doktor onayı ile saç ekimi yaptırabilmektedir. Tüm bu önlemler kişilerin sağlığını korumak adına yapılmakta ve Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmaktadır. Saç ekimi başarısını etkileyen faktörlerden biri olan kişinin sağlık durumunun yerinde olması, bu tetkikler sonucunda yerine getirilmektedir. Bir diğer saç ekimi başarısını etkileyen faktör; donör bölgenin elverişli olmasıdır. Çeşitli saç analizleri ile saç kökleri ve saç yapısı incelenmekte ve uygunluk belirlenmektedir. Tüm bu aşamalardan başarı ile geçen kişilerin saç ekimi, uzman doktorlar tarafından yapılmaktadır. Operasyon sonrasında iyileşme süreci ile birlikte yeni saçlar oluşmaktadır ve bu süreç 1 yılı bulmaktadır. Her ne kadar uzman doktorlar tarafından işlemler yapılsa da iyileşme döneminde yetersiz bakım gibi durumlarda istenilen verim alınmayabilmektedir. Bu nedenlerle saç ekiminde garanti belgesinin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?