Saç Ekiminde Kanal Açma İşlemi Nasıl Yapılır?

Saç ekiminde kanal açma için kullanılan birden fazla teknik bulunmaktadır. Saç ekiminde kanal açmak için öncelikle ekim yapılacak alan lokal anestezi ile uyuşturulur. Daha sonra bu bölgede kesiler açılarak veya küçük açılar ile çelik uçlu blade kullanılarak kanal açılır.

sac ekiminde kanal 3

Saç ekiminde kanal açma teknikleri nelerdir?

Saç ekiminde kanal açma yöntemleri şu şekilde sıralanırlar:

 • Sagittal Slit: Saç köklerinin uygulanacağı bölgede kesi oluşturularak gerçekleştirilen kanal açma tekniğidir. FUT tekniğinde uygulanan bu kanal açma işlemi dikiş atma işlemi gerektirir. Doğru açıyı yakalama oranı profesyonellik gerektiren Sagital slit tekniği, yara izlerine sebebiyet verebilmektedir. Bu kapsamda günümüzde pek tercih edilmez.
 • Lateral Slit: Yaygın şekilde tercih edilen ve başarılı sonuçlar veren kanal açma tekniğidir. Küçük açılar ile kanal açma olarak isimlendirilen Lateral Slit ile doğal bir saç ekim sonucu yakalamak kolaylaşır. İz bırakmayan ve FUE saç ekim tekniğinde uygulanan yöntemdir. Genel olarak çelik uçlu bladeler veya safir uçlu blade yardımıyla küçük müdahaleler ile kanallar açılır. DHI saç ekiminde yapılan Choi kanallar da buna örnektir.
 • Perkutan Teknik: Diğer iki tekniğe göre daha zahmetli olan ve uzun süre alan kanal açma tekniğidir. Bu teknikte, özel tasarlanan mikro uçlara sahip iğneler ile yuvarlak şekilde kesilen kanallar açılır. Açılan kanalların büyüklüğü mikro seviyede olacağından iyileşme süreci daha hızlıdır.

Saç ekiminde kanal açma işlemi neden önemlidir?

Saç ekiminde kanal açma işlemi;

 • Saç çıkış sıklığını,
 • Saç çıkma yönünü,
 • Saç köklerinin sağlıklı beslenmek için ulaşacakları derinliği,
 • Saç tellerinin sağlıklı şekilde uzamasını,
 • Kökler ile tam uyum sağlanan alanlar üzerine başarı ekim yapılmasını sağlayacağından önemlidir.

Kanal ve greft uyumu nedir?

Kanal ve greft uyumu, kanalların ve ekimi yapılacak greftlerin ölçü açısından birbirleri ile aynı değerleri taşıması anlamına gelir. Saç ekiminin başarısı için bu temel uyum sağlanmalıdır. Kilit ve anahtar uyumu gibi açılan kanallar ve greft uyumu sağlanarak, başarılı bir saç ekim işlemi gerçekleştirilir. Kanallar küçük, greftler büyük olursa yerleştirme koşulları kapsamında greftler zarar görebilir ve greftlerin çoğundan ise saçlar çıkmaz.

Kanalların greftlere göre daha geniş yapılı olmaları halinde doku tahribatı ve iz kalma problemleri ortaya çıkar. Kanalın genişliği ile greftlerin boyutu uygun olmazsa greftler tercih edilen yöne doğru büyümez. Bu da doğallıktan uzak bir görünümün oluşmasına neden olur.

Kanalların sadece ebatları değil sahip oldukları derinlik de greftler ile tam uyumlu olmalıdır. Yüzeysel derinliğe sahip kanallar, greftin deri altı bölge ile temas etmesini zor hale getireceğinden köklerin beslenmesi mümkün olmaz. Saçların çıkma evresinde ise sıkışıklık problemi yaşanır. Standart ölçülerden daha derin açılan kanallar ise deri altında yer alan besleyici damarlara zarar verir. Bu açıdan greftler için yine beslenme sorunu ortaya çıkar. Ekilen köklerin tutması konusunda problemler yaşanır.

Tüm bu bilgiler kapsamında greft ve kanal uyumu tam sağlanarak, sağlıklı bir saç ekimi gerçekleşir.

sac ekiminde kanal 1

Saç ekiminde kanal açısı belirlerken neler dikkate alınır?

Saç ekiminde kanal açısı,

 • Saçların hangi yöne doğru uzamasının istendiği,
 • Uzayacak saç tellerinin birbirine engel olmaması gereken uzaklık ve yön,
 • Tüm saçların uyum içinde aynı yöne doğru uzamalarının sağlanması,
 • En doğal görünüm için saç uzaması izlenecek alanın yönü,
 • Ön saç çizgisinde diğer saçlara göre daha dar alanlı uzama yönü tercih edilmesi,
 • Ön saç çizgisinde öne doğru eğim ile 35 derecelik açıda doğal uzama yönü,
 • Şakak bölümünde 45 derecelik öne ve yana düzensi uzama yönlerinin doğal görünüm sağlaması,
 • Tepe bölgesi arkasında artarak ense bölgesine açılan doğal uzama yönlerinin kaybedilmemesi gerektiği,

gibi bilgiler göz önüne alınarak belirlenir.

Saç ekiminde kanal ve saç sıklığı ilişkisi

Saç ekiminde kanallar, saç sıklığı bağlantısı hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • Açılan kanalların doğru ebatta olmaları sağlıklı bir saç sıklığı oluşturur.
 • Kanalların saç kökleri ile aynı boyutta açılması ve köklerin küçük olması saç sıklığını arttırır.
 • Kanal aralıklarının aşırı uzaklıklarda açılmaması saç sıklığını sağlar.

sac ekiminde kanal 2

Ön saç ekiminde kanallar nasıl açılmalıdır?

Ön saç ekiminde doğru kanal açmak için öne doğru 35 derecelik açı ile uzamayı sağlayacak ve saç kökleri ile birebir aynı ebatlara sahip olan kanalların açılması gerekir. Ön saç ekimi işlemlerinde öne 35 derece eğinli çizgi modeli üzerinden, FUE yöntemi ile kanallar açılır.

Safir uçlu saç ekimi ne demektir?

Safir uçla saç ekimi, saç kanalı açma işlemlerinin safir kristalinden elde edilen alet uçları ile açılması ardından yapılan ekim işlemidir. Bu kapsamda safir uçlu ve saç köklerine uygun kanalı açmaya imkan tanıyan özel alet ile saç kaybı bulunan alanlarda uygun yuvalar oluşturulur. Ardından saç ekim aşamasına geçiş yapılır.

Diamond fue saç ekimi ne demektir?

Diamond Fue saç ekimi, yeni geliştirilen elmas kaplama safir uçlar ile açılan saç ekim kanalları üzerine nakil yapılması işlemidir. Bu işlem kapsamında saç ekim kanalları 3 boyutlu incelemeler ile açılır. Bu sayede greftlerin ekimi daha sağlıklı koşullarda gerçekleşir. Doku üzerinde herhangi bir iz kalmaz. Saçların çıkış yönleri için tam uyumlu kanal açımı yapılan Diamond FUE yöntemde saç derisi ile sağlıksal açılan uyumu yakalayan elmas uçlar ile kanal açılır.

Başkasından saç kökü alınarak ekim yapılır mı?

Başkasından saç donörü ile ekim yapmak mümkün değildir. Saç ekim işlemlerinde alınan greftler ve kökler için açılan kanallar hasta ile uyumlu olmalı ve aynı zamanda hastaya ait olmalıdır. Bir başkasından alınan örnekler kişinin biyolojik yapısı ile uyum sağlamaz.

Ense bölgesinde yeterli donöre sahip olmayan hastalar için saç ekiminde kanal açma ve greft alma işlemlerinde çene, göğüs veya sırt bölümde yer alan kıllar tercih edilerek, FUE saç ekimi ve lateral slit kanal açma tekniği ile nakil yapılır. Bu başarılı yöntem ile bir başka kişiden greft alımına gerek duyulmaz.

Saç ekiminde kanal açma acı verir mi?

Saç ekiminde kanal açma, acı veren bir işlem değildir. Kanal açma işlemi sırasında kişinin problemli bölgesine lokal anestezi uygulanır. Bu işlem ile alan tamamen uyuşur. Uyuşan alanda acı hissinin oluşması mümkün değildir.

Diğer taraftan FUE saç ekimi yöntemi ile açılankanallar operasyon sonrasında da herhangi bir ağrı ve sızlamaya sebep olmaz. Ekim alanlarında sadece deri kalıntıları oluşur. Bu kalıntılar ise başarılı bir saç ekimi sürecinde oluşması gereken ve 10 gün boyunca doktorun önerdiği özel şampuan ile saçı yıkama işlemi kapsamında giderilen derilerdir.

Saç ekiminde kanal açma ve ekimin işleminin tamamlanması ardından kanallarının ve beslenmeye devam eden saç köklerinin hasar almaması için günde 1 defadan fazla saç yıkama işleminin yapılması ve sert cisimler ile deri yüzeyinin kaşınması, zorlanması önerilmez.

 

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?