Saç Ekim Merkezleri

1 Article

Saç Ekim Merkezleri ile ilgili merak ettiğiniz detaylı bilgileri burada bulabilirsiniz.

Saç dökülmesi, saç seyrelmesi diye adlandırılan ve geçmişten bugüne dek süregelmiş bulunan bu sorunla bilim insanları ilk kez 20. yüzyılda ilgilenmeye başlamışlardır. Bu çalışmalardan önceki çalışmalar ise 19. yüzyılda olup bilim ve tıp dışı oldukları için bahsetme gereği yoktur. Yirminci asrın ortalarında Orentreich adlı Amerikalı bir dermatoloğun deneyleri ve yapmış olduğu nakiller ile modern anlamda ilk saç ekimi çalışmaları yapılmış oldu. Yaşadığımız yüzyılda saç ekiminin hem teknik hem de teçhizat bakımından epeyce geliştiğini söylemek gerekir.

Saç Ekimi Merkezi Tavsiyesi ve Saç ekimi Doktor Önerisi

Peki hangi saç ekimi merkezini tercih etmeliyiz? En iyi saç ekimi merkezini seçmek için bazı kriterleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu kriterler tercih edilmek istenen saç ekimi merkezinin temizliği (steril olması), sizi tedavi edecek olan ekibin (hemşire, asistan, cerrah) eğitimi sağlam, deneyimli ve hastalar tarafından onay almış olmaları, saç ekimi merkezinin teknik, teknoloji ve teçhizat bakımından güncel ve yeterli olması, saç ekimi merkezi çalışanlarının hastaya karşı ilgili olması, yapılacak olan işlemler için biçilen ücret ve son olarak araştırılmakta olan saç ekimi merkezinde daha önce tedavi olmuş hastaların geri dönüşlerinin incelenmesi hastalara en iyi saç ekimi merkezini tercih etmeleri konusunda yardımcı olacaktır.
Saç Ekimi Merkezlerinin Tercih Ettiği Saç Ekimi Yöntemleri
Saç ekimi ya da saç nakli dediğimiz cerrahi operasyon genel hatlarıyla iki aşamadan oluşur. İlk aşama kılların dökülmeye dirençli olduğu bölgelerden -özellikle ense bölgesinde bulunan saçlar ve kıllardan- kökler alınmasıdır. İkinci aşama ise belirlenen bölge ya da bölgelerden alınan saç köklerinin saçların dökülüp, seyreldiği hedeflenen bölgeye ekme, nakletme işlemidir.
  1. FUE
FUE yani Follicular Unit Extraction, foliküler transfer ya da foliküler ünite ekstraksiyonu demektir. Bu yöntemde ense ve kulak arkasında bulunan donör sahadan greftler (saç kökleri) tek tek alınır.  Bu cerrahi işlem bir hayli acı verici olacağı için belirlenen donör saha lokal anestezi ile hissizleştirilir. Akabinde saç kökleri hedeflenen bölgeye tek tek nakledilir. Fue yönteminde greftler tek tek alındığı için operasyonun bitmesi 6 ila 8 saat sürmektedir.
  1. FUT
FUT yani Follicular Unit Transplantation, foliküler ünite transplantasyonu veya foliküler ünite nakli anlamına gelmektedir. Bu yöntemde saç nakli için hedeflenen donör sahadan neşter yardımı ile şerit biçiminde kesilerek alınan greftler, hedeflenen bölgeye aynı vaziyette nakledilir. Bu yöntemde kesik izleri oluştuğundan mütevellit, pek tercih edilmeyen bir yöntemdir. Günümüzde de pek geçerliliği kalmamıştır.
  1. DHI
Bu yöntem FUE yöntemi ile birçok açıdan benzerlik göstermektedir. FUE yönteminde önce kanallar açılıp sonra saç ekimi başlar, ancak DHI yönteminde implanter kalem (choi kalemi) kullanılması sayesinde kanalın açılmasının akabinde saç kökleri ekilir. İmplanter kalem yöntemi olarak da bilinen bu yöntem FUE yöntemine göre daha kısa süren bir yöntemdir. Sözü geçen bu yöntemler en sık kullanılan yöntemlerdir. Günümüzde saç ekiminin yaygınlaşması ve bu nedenle gelişmesi üzerine birçok yöntem keşfedilmiştir.

 Hangi saç ekimi yöntemi daha iyi?

Hangi saç ekimi yöntemi daha iyi sorusuna karşılık olarak verilebilecek en iyi yanıt hangi saç ekimi teknikleri daha acısız, kısa süren ve başarılı sonuç alma ihtimali daha yüksek olan yöntemdir. DHI ve robotik saç tekniği bu kriterlere bakıldığında en önde gelen tekniklerdir. Ancak, tedavi olmak istediğimiz saç ekim tekniğini doktora danışarak tayin etmek daha faydalı olacaktır. Saç Ekimi Tedavisinde Fiyatlandırma Saç ekimi merkezlerinde saç ekimi tedavisinin fiyatı iki şekilde belirlenmektedir. Bunlardan birisi greft (saç kökleri) başına biçilen ücret, diğer ücretlendirme ise kullanılan teknik, seansın hacmi ve operasyonun niteliğine bakılarak yapılır. Yurtiçi ve yurtdışı saç ekimi merkezlerinin fiyatlandırmasının 4 bin TL ila 15 bin TL olduğunu tespit ettik. Ayrıca yapılan araştırmada en maliyetli saç ekim tekniğinin de DHI ve robotik saç ekimi olduğunu görmekteyiz. Kaynakça [1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840892/ [2] https://torosdh.saglik.gov.tr/TR,292127/hair-transplantation--aesthetic.html?_Dil=1 [3] https://www.science.gov/topicpages/h/hair+restoration+surgery