Saç Çizgisi Neden Önemlidir?

Saç çizgisi kişinin daha estetik ve doğal bir saç görünümüne sahip olması için oldukça önemlidir. Bu yüzden saç ekiminde saç çizgisi belirlenirken; hattın kavisine, ekim için açılan kanalların açılarına ve ekilen köklerin dizilişlerine önem verilmesi gerekmektedir. Kadınlarda hilal ya da düz kavis verilirken erkeklerde U, V veya M harfine benzeyen kavisler çizilebilmektedir. Ön saç çizgisine ekim yapılırken tuğla dizilimi şeklinde bütün kökler muntazam bir şekilde ekilmemektedir. Bunun nedeni ise normalde de saçlar bu kadar muntazam olmadığı için daha doğal bir görünüm sağlanmak istenmesidir. Her kökün arkasında iki kök olacak şekilde bir dizilim planlanmaktadır. Alın bölgesindeki kanalların açıları 30 derece ve şakak bölgesindekilerin de 45 derece olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

sac cizgisi

Saç çizgisinin önemi nedir?

Saç ekimi operasyonu yapılacak kişinin yüz ifadesinin ideal şekilde ortaya çıkmasını sağladığı için saç çizgisinin doğru belirlenmesi gerekmektedir. Doğru saç çizgisi belirlenen hastalarda çok daha doğal bir görünüm elde edilir. Operasyon sonrasında kişinin olduğundan daha genç göstermesi, saç çizgisinin doğru şekilde yapıldığının göstergesidir.

Saç çizgisinin planlaması nasıl yapılır?

Saç çizgisi belirlenirken öncelikle hastanın saç analizi ve saç yoğunluğu ile ilgili ölçümler yapılır. Saç ekiminde hastaya ekilecek olan greft sayısına bakılmaktadır. Ardından ön saç çizgisi belirlenirken literatürdeki kriterler ve hastaların beklentileri göz önünde bulundurulmaktadır. Buna göre en ideal bir form oluşturulur.

sac cizgisi 2

Saç çizgisi nerede olmalıdır?

Saç çizgisini konumlandırmak için bilinmesi gereken kriterler aşağıdaki gibidir:

  • İdeal bir alın çizgisinin belirlenebilmesi için burun, çene ve kaş bölgelerinin birbirlerine oranlarının hesaplanması gerekmektedir.
  • Alın çizgisi ve kaşların arasındaki mesafenin dört parmak genişliği olarak kabul edilmesi gereklidir.
  • Kaşlarını kaldırmış olan hastalarda alındaki en üst çizgi ile alın çizgisinin arasının 1 cm olarak belirlenmesi gerekmektedir.
  • Ön saç çizgisi kavislidir, ancak bu kavis belirlenirken kişinin yüz hatlarına göre bir planlama yapılması gerekmektedir. Bu sebeple ön saç çizgisinin kavisi herkes için farklıdır.

saç çizgisi

Saç çizgisi belirlenirken dikkate alınan özellikler nelerdir?

Saç çizgisini belirleyen faktörler şunlardır:

  • Hastanın yaşı ve cinsiyetine göre saç çizgisi belirlenmektedir. İleri yaşlardaki kişilerin daha doğal bir görünüm elde edebilmeleri için saç çizgileri kaşlara yaklaştırılmaz. Ancak gençlerde yaşlılara göre kaşlara daha yakın bir saç çizgisi tercih edilmektedir. Cinsiyete göre keskin veya kavisli hatlar belirlenmektedir.
  • Hastanın yüz hatları doğrultusunda bir saç çizgisi çizilir. Ortalama alın genişliği 7 cm olarak kabul edilir ve yüz hatlarına göre ayarlamalar yapılır.
  • Ekim alanının genişliği, saç çizgisinin konumunu etkileyen faktörlerden biridir. Daha doğal bir görünüm elde edilebilmesi için ekim yapılacak olan alanın donör bölgedeki greftler ile kapatılabiliyor olması gerekmektedir. Ekim yapılacak alan geniş ise ve saç ekiminde kullanılacak olan greft sayıları da bu alanı kapatacak yoğunlukta değilse saç çizgisinin daha geride olması tercih edilmektedir.
  • Donör bölgenin yoğunluğuna göre ön saç çizgisi belirlenir. Saç greftlerinin ekim bölgesinin genişliğini karşılayabilecek düzeyde olmaması halinde saç çizgisi geride konumlandırılır.
  • Saçın kalite düzeyi, saç çizgisi belirlenirken dikkate alınmaktadır. Ekimi yapılacak olan greftler eğer güçlü, sağlıklı ve kaliteli değilse, saç ekimi esnasında birim alana daha fazla greft ekimi yapılması gerekecektir. Böyle durumlarda saç çizgisinin daha geride olması tercih edilmektedir.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?