Norwood Ölçeği ile Saç Dökülme Seviyenizi Öğrenin!

Norwood ölçeği ile saç dökülme seviyesi tespiti, erkek tipi saç dökülmesi problemi yaşayan kişiler için kullanılan bir ölçüm yöntemidir. Norwood ölçeği ilk olarak 1951 yılında geliştirilmiştir. Dr. O’Tar Norwood tarafından hazırlanan tablo, günümüzde sık tercih edilen Ludwig ölçeği gibi ölçeklere de öncü olmuştur. Günümüzde halen saç dökülme seviyesinin tespitinde başarı ile uygulanan bir ölçektir. Ölçek kullanılarak kişinin saç dökülme düzeyi 1-7 arasında puanlanmaktadır. Bu puanlama baz alınarak ise kişinin saç dökülmesi tipi belirlenmektedir.

norwood olcegi 2

Norwood ölçeği işlevi nedir?

Norwood ölçeğinin işlevi saç dökülmesi seviyesinin tespitidir. Bununla birlikte Norwood ölçeği işlevselliği çok yüksek bir ölçektir. Ölçeğin kullanılmasının avantajları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kişinin saç dökülmesi türünün tespitinde yardımcı olmaktadır.
 • Kişinin saç dökülmesi probleminin geldiği aşama incelenmekte ve bu doğrultuda bir tedavi yöntemi belirlenmektedir. Hastalığın şiddetinin doğru tespiti, uygulanacak tedavinin etkinliğini arttırmaktadır.

norwood ölçeği

Norwood ölçeğine göre saç dökülmesi evreleri

Norwood ölçeğine göre saç dökülmesi seviyeleri saç dökülmesinin aşaması hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılmaktadır. Ölçek kapsamında belirlenen evreler şu şekilde sıralanmaktadır;

 • 1. Evre : Saçların dökülmeye yeni başladığı evre olarak kabul edilmektedir. Saç çizgisinde minimum kayıp söz konusudur. Bu nedenle saç görünümünde belirgin bir değişiklik bulunmamaktadır. Genetik olarak kelleşme problemine yatkınlık söz konusu olmadığı sürece tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır. Ailede kellik olan kişilerin ise izlenmesi gerekmektedir. Gerek duyulması halinde uygulanacak erken tedaviler, saçların güçlenmesini sağlayacaktır.
 • 2. Evre : Saçların kaşlar üzerindeki bölgeden dökülmeye başladığı evredir. Saç çizgisinin 2 cm’e kadar değişebildiği kabul edilmektedir. Hekiminiz tarafından yapılacak inceleme sonrasında tedavi gerekip gerekmediğine karar verilecek ve gerekli olması durumunda ilaç tedavisine başlanacaktır.
 • 3. Evre : İlk kellik aşaması olarak kabul edilmektedir. Kelleşme problemi başlamıştır fakat en düşük seviyededir. Bu dönemde saç kayıpları ön kısımda ve saç çizgisinde görülmektedir. Saç yoğunluğunda azalma meydana gelebilmektedir. Bu evrede vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvuru yapmanız ve muayene olmanız gerekmektedir. Yapılacak incelemelerin ardından tedavi yöntemi belirlenir.
 • 4. Evre : Kelliğin görünür şekilde başladığı evredir. Alın ve tepe bölgesindeki saç kaybı gözle görülür bir noktaya ulaşmaktadır. Bu evrede uygun bir tedavinin uygulanması oldukça önemlidir. Aksi bir durumda kelleşme probleminin şiddeti artacaktır.
 • 5. Evre : Tepe ve alın bölgesindeki açıklığın arttığı evredir. Tepe bölgesi ve ön bölge arasındaki saç miktarı oldukça azalmıştır. Bu evrede hastanın en kısa zamanda uzman bir hekime başvurması gerekmektedir. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından vakit kaybetmeden tedaviye başlanacaktır.
 • 6. Evre : Saç dökülmesinin kafanın her iki tarafına da uzandığı evredir. Saçların yoğunluğu iyiden iyiye azalmıştır ve tepe bölgesi ile ön bölgesi arasında neredeyse hiç saç kalmamıştır. 6. evrede medikal tedavilerin işe yaramadığı kabul edilmektedir. Bu evrede uygulanabilecek tek tedavi cerrahi tedavilerdir.
 • 7. Evre : Norwood ölçeği dikkate alınarak yapılan saç dökülme seviyesi tespitinde 7. evre, kelleşme probleminin en yüksek seviyeye çıktığı evre olarak kabul edilmektedir. Yalnızca kulak üstü ve ense bölgesinde az miktarda saç bulunmaktadır.

norwood olcegi 3

Erkek tipi saç dökülmesi nedir?

Erkek tipi saç dökülmesi, tepe kısmındaki ve şakak bölgesindeki saçların incelmesiyle başlayan saç dökülmesi türüne verilen genel isimdir. Bu tür bir saç dökülmesinde tedaviye vakit kaybetmeden başlanmazsa, tepe kısmına doğru artan bir kelleşme ortaya çıkacaktır. Son evrede ise yalnızca kulak üstü ve ense bölgesine serpilmiş gibi gözüken bir saç görünümü ortaya çıkacaktır.

Erkek tipi saç dökülmesinin oldukça yaygın bir dökülme tipi olduğu kabul edilmektedir. Genellikle 20’li yaşlarda başlamaktadır. Erkek tipi saç dökülmesi probleminin ilk evrelerinde belirgin bir açıklık oluşmaması, problemin ciddiye alınmamasına neden olmaktadır. Ancak problem ilerledikçe dökülme şiddeti artmakta ve kelleşme ortaya çıkmaktadır. Yaygınlık seviyesi 25 yaşına kadar %25 civarında olan bir problemdir. 50 yaşın üzerinde ise bireylerin %50’si erkek tipi saç dökülmesinden etkilenmektedir.

norwood olcegi 4

Erkek tipi saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

Erkek tipi saç dökülmesinin nedenleri incelendiğinde, birçok farklı etkenin saç dökülmesine neden olabildiği kabul edilmektedir. Bununla birlikte en yaygın nedenin genetik yatkınlık olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalar ailesinde kellik problemi olan kişilerde erkek tipi saç dökülmesi görülme oranının daha fazla olduğunu göstermektedir. Bunun yanında erkek tipi saç dökülmesinin farklı nedenleri de bulunmaktadır. Bu nedenler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Sağlıksız beslenme, saçların güçlü ve sağlıklı olması için gereken besinleri alamamasına neden olmaktadır ve buna bağlı olarak saç dökülmesi görülebilmektedir.
 • Stres ve travma, saç dökülmesinin yaygın nedenlerinden birisidir.
 • Hormonlar, saç dökülmesine neden olabilmektedir. DHT hormonu, saçların zayıflamasına neden olabilmektedir.

norwood olcegi 5

Erkek tipi saç dökülmesi tedavisi nasıl yapılır?

Erkek tipi saç dökülmesi tedavisi, kişinin kelleşme probleminin şiddetine göre belirlenmektedir. Tedavinin amaçları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Saçların sağlıklı bir şekilde büyümesi
 • Saç dökülmesinin engellenmesi
 • Saçlarda meydana gelen hasarın giderilmesi

Genetik nedenlerle ortaya çıkan saç dökülmesinin tamamen durdurulması mümkün değildir. Gerçekleştirilen tedavi yöntemleri ile saç kaybının azaltılması ve sürecin uzatılması sağlanmaktadır. Bu kapsamda ilaç tedavisi, dermokozmetik yöntemler ve cerrahi operasyonlar gerçekleştirilebilmektedir. Tedavi kapsamında uygulanabilecek yöntemler şu şekilde örneklendirilebilir:

 • İlaç Tedavisi : Finasteride, Minoxidil gibi ilaçlar, saç dökülmesinin yavaşlaması ve yeni saçların büyümesine imkan tanıması nedeniyle tercih edilebilmektedir. Bununla birlikte ilaç tedavisinin geçici bir tedavi olduğunu söylemek gerekmektedir. İlaç kullanımı sona erdiğinde saçların tekrar dökülmeye başlaması muhtemel bir durumdur.
 • Dermokozmetik Tedaviler : Bu kapsamda Mezoterapi ve PRP gibi yöntemler tercih edilebilmektedir. Mezoterapi yöntemi, saçların ihtiyaç duyduğu besinlerin doğrudan deriye enjekte edilmesi şeklinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu sayede saç beslenmekte ve çok daha sağlıklı olmaktadır. PRP yöntemi ise kişinin vücudundan alınan bir miktar kandan elde edilen trombositlerin tekrar saçlı deriye enjekte edilmesi şeklinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu sayede saç kökleri güçlendirilmektedir.
 • Cerrahi Tedavi : Saç dökülmesi problemi kapsamında uygulanan cerrahi tedaviler, saç ekim operasyonlarıdır. Saç ekim operasyonlarının günümüzde geldiği son noktada, oldukça doğal bir görünüm elde edilebilmektedir.

norwood olcegi 6

Erkek tipi saç dökülmesi nasıl önlenir?

Erkek tipi saç dökülmesinin önlenmesi noktasında, halk arasında bazı yanlış inanışlar bulunmaktadır. Şapka takmak ve saçları çok sık yıkamak, şiddetli saç dökülmesine neden olmaz. Bu nedenle saç dökülmesini önlemek için yapılması gerekenler kapsamında değerlendirilmemektedir.

Erkek tipi saç dökülmesinin önlenmesi ve saç dökülme sürecinin yavaşlaması için kişinin kendi alabileceği tedbirler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Sağlıklı beslenme
 • Saçların ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlama
 • Sıcak fön uygulaması gibi saçları yıpratan saç stillerini tercih etmeme

Bununla birlikte alınması gereken en temel önlem, en kısa zamanda bir uzmana başvuru yapmaktır. Norwood ölçeği uygulanarak saç dökülme seviyenizin belirlenmesi ve doğru bir tedavi uygulanması, saç dökülme şiddetinizin azalması için atılması gereken en önemli adımdır.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?