Kadın Tipi Saç Dökülmesi Nedir?

Kadın tipi saç dökülmesi özellikle yetişkin kadınlarda sık görülen bir problemdir. Günümüzde yetişkin kadınlarda meydana gelen saç dökülmelerinin temel nedeninin kadın tipi saç dökülmesi olduğu kabul edilmektedir. Pek çok farklı sebeple ortaya çıkan kadın tipi saç dökülmesi, seyrekleşme oluşmasına neden olabilmektedir.

Günlük ortalama 100 tele kadar saç dökülmesi normal olarak kabul edilmektedir. Bu belirleme yapılırken kişinin ırkı, yaşı ve cinsiyeti gibi pek çok kriter baz alınmaktadır. Bu nedenle farklı kişilerde normal olarak kabul edilen sayı değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel kabul 100 tel saçın normal şartlar altında dökülebileceği yönündedir. Günlük dökülen saç teli miktarının daha fazla olması ve saçların cansızlaşması ise bir soruna işaret etmektedir.

kadin tipi sac dokulmesi 3

Kadın tipi saç dökülmesi evreleri nelerdir?

Kadın tipi saç dökülmesinin evreleri tanının koyulması ve tedaviye başlanması aşamasında önem arz eden bir noktadır. Kişide meydana gelen kadın tipi saç dökülmesi probleminin evresine uygun olarak tedavi belirlenmektedir. Kadın tipi saç dökülmesinin evreleri ise şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Evre 1 : Problemin ilk evresinde meydana gelen dökülme oranı, erkek tipi saç dökülmesi ile aynı seviyelerdedir. Kişinin bu noktada probleme dair net bir fikri bulunmamaktadır. Problemin tedavisinde ise medikal tedavi yöntemleri tercih edilmektedir. Bunun yanında evde yapılabilecek kürler de tercih edilebilmektedir.
 • Evre 2 : İkinci evrede kadın tipi saç dökülmesi ilerlemiştir. Ancak geriye ilerleme gibi problemler meydana gelmemektedir. Tedavide ise mezoterapi ve fototerapi gibi yöntemler tercih edilebilmektedir.
 • Evre 3 : Tedavi için saç ekimi gibi yöntemler gerekebilmektedir. Bunun yanında medikal yöntemlerin de tercih edilebileceği bir evredir.
 • Evre 4 : İlerleyen saç dökülmelerinin ortaya çıktığı bir evredir. Bu evrede saç dökülmelerinin tek çözüm yönteminin saç ekimi olduğu kabul edilmektedir.
 • Evre 5 : Kadın tipi saç dökülmesinin son evresi olarak kabul edilmektedir. Saç ekimi yöntemi konusunda net bir belirleme yapabilmek için hastanın muayene edilmesi gerekmektedir. Bu evrede tercih edilen genel tedavi yöntemleri protez saç gibi kozmetik tedavilerdir.

kadin tipi sac dokulmesi 1

Kadın tipi saç dökülmesi nasıl anlaşılır?

Kadın tipi saç dökülmesi tespiti kapsamında tercih edilen 3 farklı model bulunmaktadır. Bu modeller şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Çam Ağacı Modeli : Orta saç ayrımı genişlemektedir.
 • Ludwig Modeli : Ludwig modelinde derecelendirme yoğunluk ve şiddet dikkate alınarak yapılmaktadır.
 • Hamilton Modeli : Hamilton modeli, erkek tipi saç dökülmesinin tespitinde kullanılan bir modeldir.

Ludwig Modeli ile yapılan kadın tipi saç dökülmesi tespitinde derecelendirme şu şekilde yapılmaktadır:

 • 1. Derece : Saç dökülmesi saç ayrımında ve tepede yoğunluk azalması şeklinde kendini göstermektedir.
 • 2. Derece : Saç ayrımında belirgin derecede dökülme gözlenmektedir.
 • 3. Derece : Saçın geneline yayılan bir dökülme söz konusudur.

kadin tipi sac dokulmesi 2

Kadınlarda saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

Kadınlarda saç dökülmesinin nedenleri kapsamında sıralanabilecek etkenler şu şekildedir:

 • Stres : Stres kadınlarda saç dökülmesine neden olabilecek ilk unsurdur. Bu nedenle fiziksel bir rahatsızlığa işaret etmediğini söylemek gerekmektedir.
 • Menopoz : Menopoz kadınlarda saç dökülmesinin en yaygın sebepleri arasında yer almaktadır. Yapılan araştırmalara göre menopoz dönemindeki kadınların %80’inde saç seyrekleşmesi ve incelmesi ortaya çıkabilmektedir. Menopoz döneminde yaşanan saç dökülmeleri, bu dönemde meydana gelen hormonsal değişikliklerle ilişkilendirilmektedir.
 • Gebelik : Gebelik döneminde artan hormonlar doğum sonrasında normal seviyeye inmektedir. Bu süreçte aşırı dökülme problemlerinin meydana gelebileceği kabul edilmektedir.
 • Genetik Yatkınlık : Genetik yatkınlık kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi saç dökülmesinin temel nedenleri arasında gösterilebilir.
 • Kozmetik Ürün Kullanımı : Kozmetik ürün kullanımı saç dökülmesinin bir diğer nedeni olarak gösterilebilmektedir. Saç rengini değiştirmek saçlara devamlı fön çektirmek gibi uygulamalar saçlarda dökülmeye neden olmaktadır.
 • Vitamin – Mineral Eksikliği : B12 ve D vitamini gibi vitaminler ve çinko, demir gibi minerallerin eksik olması, saç dökülmesine neden olabilmektedir.
 • Tiroit Bezi Hastalıkları : Tiroit bezi hastalıkları için kullanılan ilaçlar saç dökülmesine neden olabilmektedir.
 • Deri Hastalıkları : Deride yer alan iç ve dış hastalıklar saç dökülmelerinin bir diğer yaygın sebebidir. Sedef hastalığı ve egzama gibi problemler saç dökülmesine neden olabilmektedir.
 • Saçın Uzun Süre Gerilmesi : Saçların devamlı gergin toplanması gibi tercihler, uzun vadede saç dökülmesine neden olabilmektedir.
 • Çevresel Faktörler : Kirli hava gibi etkenler saç dökülmesine neden olabilmektedir.

Kadın tipi saç dökülmesi kelliğe neden olur mu?

Kadın tipi saç dökülmesine kellik incelendiğinde yaygın olarak dökülme nedenlerinin ortadan kaldırılması ve tedavi uygulanması sonucunda saçların normal haline döndüğü görülmektedir. Bununla birlikte özellikle genetik yatkınlık nedeniyle meydana gelen kadın tipi saç dökülmesi probleminde saçlarda seyrelme meydana gelebilmektedir. Kadın tipi saç dökülmesi yavaş ilerleyen bir problemdir. Ancak ilerleyen evrelerde şiddetlendiğini ve kelliğe neden olabileceğini söylemek gerekmektedir. Kadın tipi saç dökülmesi probleminin son evresinde peruk gibi kozmetik ürünlerin kullanılması tek tedavi yöntemi olarak belirlenmektedir.

Kadın tipi saç dökülmesi hangi yaşlarda görülür?

Kadın tipi saç dökülmesinin görüldüğü yaşlar incelendiğinde doğurgan dönemde ve menopoz döneminde daha sık görüldüğü söylenebilmektedir. Bu kapsamda 24-40 ve 50-60 yaş aralıklarının kadın tipi saç dökülmesinin sık görüldüğü yaşlar olduğu belirlenmektedir.

20’li yaşlarda kadınların saç dökülmesi ile karşı karşıya kalma riskinin %12 olduğu bilinmektedir. Görülme sıklığı 30’lu yaşlarda %30 seviyesine çıkmaktadır. 60’lı yaşlara gelindiğinde ise kadınların %50’sinde saç dökülmesi problemi görülmektedir. Bu açıdan kadın tipi saç dökülmesinin yaş ilerlemesine bağlı olarak arttığı söylenebilmektedir .

kadin tipi sac dokulmesi 4

Kadın tipi saç dökülmesi nasıl tedavi edilir?

Kadın tipi saç dökülmesi tedavi yöntemleri belirlenirken birçok farklı parametre göz önünde bulundurulmaktadır. Bu parametreler şu şekilde sıralanmaktadır;

 1. Kadın tipi saç dökülmesi evresi
 2. Saç yoğunluğu
 3. Dökülme şiddeti
 4. Vitamin-mineral eksikliği
 5. Hastanın yaşı

Tedavi yöntemi olarak tercih edilen yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Medikal Tedavi : Medikal tedavi yöntemleri, kadın tipi saç dökülmesi probleminde ilk tercih edilen tedavi yöntemidir. İlaç tedavisinde kıl köklerinin dökülmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır.
 • Dermokozmetik Tedavi : Saç mezoterapisi, PRP gibi yöntemler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu yöntemlerde saçların beslenmesi sağlanarak daha sağlıklı olmalarına yardımcı olunmaktadır. Lazer yöntemi bu kapsamda sık tercih edilen yöntemlerden birisidir. Bu yöntemde hastaya düşük dozda lazer uygulanarak saçlar kuvvetlendirilmektedir.
 • Cerrahi Tedavi : Cerrahi yöntemler, kadın tipi saç dökülmesi tedavisinde kullanılan bir diğer yöntemdir. Saç ekimi tedavisi, cerrahi yöntem kapsamında değerlendirilmektedir. Saç ekim operasyonları lokal anestezi altında uygulanmaktadır. Saç ekimi kapsamında tercih edilebilecek farklı yöntemler bulunmaktadır. Uygulanacak yöntem hasta ile doktorun ortak kararı sonucunda belirlenmektedir. Kadın tipi saç dökülmesi probleminin ilerleyen evrelerinde saçların kıl köklerinin toplanması ve sorunlu bölgeye ekilmesi için yeterli güce sahip olmaması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda hasta protez saç gibi kozmetik tedavilere yönlendirilmektedir.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?