Saç Ekiminden Sonra Ekilen Saçlar Dökülür Mü?

“Ekilen saçlar dökülür mü?” sorusu saç ekimi yaptıranların veya yaptıracakların en merak ettiği konulardan biridir. Saç dökülmesi yaşayan ve saç ekimi üzerinde araştırmalar yapan kişilere öncelikle şunu belirtmekte fayda vardır. Kendi sağlıklı saçlarınız da dökülme yaşar ve bu kel kalacağınız anlamına gelmez.

ekilen saclar dokulur mu 1

Ekilen saçlar dökülür mü?

Bu durumda ekilen saçlar da, sağlıklı saç telleriniz gibi ekim alanında yaşamaya ve büyümeye başlamışlarsa dökülebilir. Ancak bu kellik yaratacak türden bir dökülme değildir. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için saçın yapısı, büyüme döngüsü ve testosteronun saç kökleri üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Her saç dökülmesi kelleştirir mi?

Her saç dökülmesi kellikle sonuçlanmaz. İki kısımdan oluşan saç yapısının güçlü ve sağlıklı olması, saç tellerinin dökülmeyeceği anlamına gelmez. Sağlıklı saç telleri de dökülebilir ve saç kökleri güçlü olduğu sürece bu doğal bir süreçtir. Saç köklerinin 3 ayrı fazı bulunmaktadır. Saçın yapısı gereği 2 aydan 3 yıla kadar gidebilen bir döngü içerisinde saç kökleri farklı zamanlarda farklı özellikler alır. Bu özellikleri saç köklerinden çıkan saç tellerinin uzadığı ve güçlendiği dönem, olgunlaşıp gürleşen saç tellerinin kendini koruduğu ve bu şekilde kaldığı dönem ve saç tellerinin döküldüğü ve yeni saç tellerinin hazırlandığı dönem olmak üzere saç köklerimiz sürekli bir döngü içerisindedir. Saç telleri döküldükten sonra yerine yeni saç teli çıkması için yeni bir süreç başlar. Saçların büyüme döngüsü dediğimiz bu süreç insan hayatında defalarca yaşanmaktadır. Bu sürecin bir parçası olarak saç tellerinin dökülmesi sağlıklı ve doğal bir sürecin parçasıdır. Kellik yaratacak dökülmelerle karıştırılmaması gerekir.
Saçlarımız kendi büyüme gelişme ve dökülme fazları içerisinde de dökülürler ve hemen arkasından saç köklerinden yeniden saç kılı çıkartırlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta saç köklerinin yapısı ve gücüdür.

Ekilen Saçlar Dökülür Mü?

Gelişme sürecinin bitirdikten sonra dökülme fazına geçen saç telleri, kısa süreli bir dinlenmenin ardından yeniden yeni saç telleri çıkartmaya başlayacaktır. Bu döngünün her bir saç teli için ayrı ayrı zamanlarda çalıştığı ve her saç telinin aynı zaman içerisinde farklı bir fazda olduğu düşünüldüğünde günlük normal kabul edilen saç dökülmesinin sebebi de anlaşılacaktır. Bu durumda “ekilen saçlar dökülür mü? sorusunun cevabı daha net anlaşılmaktadır. Çünkü her gün kafamızda belirli bir oranda saç teli dökülme fazına girer. Bu süreç anlaşıldığında her saç dökülmesinin kelleşme yaratmayacağı idrak olunacaktır.

ekilen saclar dokulur mu 2

Saç dökülmesi seviyesi nasıl analiz edilir?

Saç dökülmesinin doğal saçlarımızın büyümesinin bir parçası olmasının yanı sıra, genetik, çevresel, bir hastalığa dayalı ya da beslenme bozukluklarından kaynakla bir takım dökülmeler meydana gelebilmektedir. Burada önemli olan kişinin kendini takip etmesi ve dökülme seviyesinin arttığı zamanları ayırt etmesidir.

  • Saçlarınızı elinize attığınızda parmaklarınız arasında çok sayıda saç teli kalıyorsa,
  • Oturduğunuz alanda dikkat çekici sayıda saç teli görüyorsanız,
  • Saçlarınızda gözle görülür bir azalma varsa,
  • Banyo sonrası saç kıllarınız sebebiyle gider tıkanıyorsa,
  • Saçlarınızı taradığınız tarakta kısa zamanda çok sayıda saç teli birikiyorsa,
  • Saçlarınız eski zamanlara göre daha güçsüz ise çeşitli kontroller yaptırmak için doktorunuza başvurmanızın zamanı gelmiştir.

Burada saç dökülmenizin sebebinin analiz edilmesi çok önemlidir genetik olmayan birçok saç dökülmesi sebebi ortadan kaldırıldığında, saç dökülmesi de ortadan kalkmakta ve kişi kısa zamanda sağlıklı güçlü saçlarına geri kavuşabilmektedir. Ancak ailesel yatkınlığı olan kişilerde genetik olarak ortaya çıkan dökülmeler geciktirilebilse de, önlenememektedir. Saç dökülmesinin sebebi ortaya çıkarılan kişi için gerekli olan çözümler doktor tarafından sizler ile paylaşılmaktadır. Erken yaşlarda genetik dökülmeler için ilaç tedavisinin daha uygun karşılandığı ve ekim için beklenmesi istendiğini unutmayınız.

ekilen saclar dokulur mu 3

Saç ekimi hangi bölgedeki saç telleri ile yapılır?

“Ekilen saçlar dökülür mü” sorusunun yanıtını bizlere anlatacak en önemli nokta da burasıdır. Az önce bahsettiğimiz gibi genetik olarak ortaya çıkan erkek tipi dökülmeler testosteron hormonu ile yakından bağlantılıdır. Erkeklik hormonu dediğimiz bu hormonun saç dökülmesine sebep olduğu ya da saç dökülmesini artırdığı bilinmektedir. Saç ekimlerinde testesteron hormonundan en az etkilenen ve insanın yaşlılığı sürecinde bile canlılığını koruyan ense bölgesindeki saç kökleri tercih edilmektedir.

Ekim için kullanılan bölgelerden birincisi ve kuşkusuz en çok tercih edileni kişinin kendi ensesidir. Saç ekimi yapılabilmesi için kişinin kendi kıl köklerinin kullanılması zorunludur. Saç ekimi için ideal bölge olan ense bölgesi, saç ekim operasyonlarının %99’unun kullandığı bölgedir. Günümüzde çok gerekli görüldüğü takdirde kullanılan ikinci bölge ise göğüs ve omuzdaki kıllardır. İkinci bölge yapısal olarak başarılı sonuçlar ortaya çıkartmadığı için, saç ekim operasyonları için doktorlar tarafından terk edilmiş bir uygulamadır.

ekilen saclar dokulur mu 4

Ense bölgesindeki saç köklerinin özellikleri

Saç ekimlerinde kullanılan bu saç kökleri hiç dokunulmadan önce yani diğer bir değişle operasyon öncesinde de dökülebilmektedir normal seviye de olan bu dökülme saç köklerinin tükenmesine sebep olmaz aksine saç tellerinin yenilenmesini sağlar. Saç ekimlerinin büyük bir çoğunluğu testesteron hormonunun yapısına karşı daha dirençli olan ense bölgesindeki saç kökleri kullanılarak yapılır. Bu yüzden erkek tipi dökülmelerde, ense bölgesinden alınarak ekilen saçlar sağlamdır. Yani, “Büyüme döngüsü” içerisinde yaşayacağı sağlıklı dökülmelerin dışında kellik yaratacak şekilde tamamen dökülme riski yok denecek kadar azdır. Ancak, bu süreç kişinin yaşlılık dönemine denk gelen doğal bir sürecin parçası olarak ortaya çıkabilir. Ense bölgesinden alınarak ekilen saçlar da zaman içerisinde zayıflayabilir, ancak bunun için çok çok uzun seneler gerekmektedir.

Ense bölgesindeki saç köklerinin yaşam süreleri diğer saç köklerine göre daha uzundur. Yaşlılıktan dolayı saçlarda yaşanan dökülme ve zayıflamalara rağmen ense bölgesinde saç köklerinin mevcut kalabilmesi bu sebeptendir. Bu yüzden “ekilen saçlar dökülür mü” sorusunun hem evet, hem de hayır diye cevap vermekteyiz. Yani, evet saçlarınız dökülebilir ama ekim yapılacak kıllar ensenizden alınacağı için bu zaman alacaktır. Bununla birlikte, kimi insanlarda ense bölgesi seyrek kimi insanlarda ise daha yoğundur. Bu genetik farklılıklar tek bir greftin içerisinde barındırdığı saç kökü sayısına göre değişmektedir.

Ekilen saçlar dökülür mü ?

Sonuç olarak, kellik yaratacak boyuttaki dökülmeyi, saçın normal döngüsü içerisinde yenilenmek için yaptığı dökülmeden ayırmak gerekmektedir. Ense bölgesinden alınarak ekilen saçlar kökleri genetik yapılarındaki farklılık nedeniyle diğer saç kökleriniz gibi kellik yaratacak şekilde dökülmeyecektir.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?