Saç Ekimi Sonrasındaki Uyuşukluk Ne Zaman Geçer?

Saç ekimi sonrasındaki uyuşukluk, saç ekim işlemi sonrasında olağan olarak ortaya çıkabilecek yaygın semptomlardandır. Saç ekimi sonrasındaki uyuşukluk genellikle alıcı ya da verici bölgede ortaya çıkmaktadır. Bu bölgelerde oluşan uyuşukluk ortalama 24 saat içerisinde geçmektedir. Saç ekim sonrasında oluşan uyuşukluk 6 aya kadar hissedilebilmektedir. Bu sürenin uzamasındaki en önemli faktör ise kişinin kişisel özellikleri ve bölgelerin duyarlılığıdır.

Saç ekim işleminin gerçekleştirilebilmesi için işlem yapılacak bölgelere lokal anestezi uygulanması gerekmektedir. Bu gereklilik sonrasında işlem yapılan bölgelerin herhangi birinde ya da birden çok bölgede uyuşukluk hissi oluşması olağan bir durumdur. Ancak bu durum saç ekim işleminden 6 ay geçmesine rağmen devam ediyorsa hastanın saç ektirdiği kliniğe başvurması gerekmektedir.

sac ekimi sonrasindaki uyusukluk 3

Saç ekimi sonrasında ortaya çıkan uyuşukluğun nedenleri nelerdir?

Saç ekim operasyonu sonrası uyuşukluğun nedenleri incelendiğinde, uyuşukluğun sebebinin lokal anestezi uygulaması olduğu görülmektedir.

Saç ekim operasyonu sırasında hastanın acı ve ağrı hissetmesinin engellenmesi amacıyla kelleşme probleminin olduğu bölgeye ve greftlerin alınacağı verici bölgeye lokal anestezi uygulanmaktadır. Bu işlem sinir uçları arasındaki iletişimi yavaşlatarak acı hissini engellemektedir. Hastalarda operasyon sonrası görülen uyuşukluk hissi de bu uygulamadan kaynaklanmaktadır.

sac ekimi sonrasindaki uyusukluk 1

Saç ekimi sonrasında ortaya çıkan uyuşukluğun iyileşme belirtileri nelerdir?

Saç ekim işlemi sonrası uyuşukluğunun iyileşme belirtileri, hastanın uyuşukluğunun geçeceğine dair işarettir. Uyuşukluk probleminin geçtiğine dair ilk işaret, hastanın kafasında kaşıntı meydana gelmesidir. Saç ekim bölgesinin iyileşmeye başlaması gibi nedenlerle de kaşıntı meydana gelebilmektedir. Bu nedenle diğer belirtileri de takip etmek önemlidir.

Uyuşukluğun iyileşme belirtileri arasında sayılabilecek bir diğer belirti, kişinin kafasında karıncalanma hissinin meydana gelmesidir. Hastalar bu hissi genellikle “iğne batması” şeklinde tarif etmektedir.

Saç ekimi sonrasındaki uyuşukluk hissinin iyileşme süreci, bölgenin maruz kaldığı anestezi yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Lokal anesteziye fazla maruz kalan bölgeler, diğer bölgelerden daha yavaş iyileşecektir. Bu nedenle kademeli bir iyileşme söz konusu olacağı söylenebilmektedir.

Saç ekimi sonrasında uyuşukluğuna dair dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Saç ekim sonrası uyuşukluk probleminde dikkat edilmesi gerekenler, saç ekim bölgesinin zarar görmemesi için önem arz etmektedir. Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken en temel hususlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Hastanın 3-4 gün dik pozisyonda istirahat etmesi gerekmektedir.
  • Uyuşukluk problemi, bölgenin darbelere açık hale gelmesine neden olacaktır.
  • Saç ekim operasyonu sonrası gerçekleştirilen ilk yıkamada hastanın uyuşukluk hissinin devam etmesi muhtemeldir. Bu süreçte bölgenin hassas olduğunun unutulmaması gerekmektedir.
  • Anestezinin etkileri sigara kullanımına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle operasyon öncesinde olduğu gibi operasyon sonrasında da sigara kullanmamak gerekmektedir.

sac ekimi sonrasindaki uyusukluk 4

Saç ekimi sonrasında ortaya çıkan ağrılar ne zaman geçer?

Saç ekimi sonrasındaki ağrıların geçme süresi, saç ekim sonrasındaki sürece ilişkin en önemli noktalardan birisidir. Saç ekim operasyonunda hastaya uygulanan lokal anestezi, hastanın operasyon sürecinde ağrı ve acı hissetmesini engelleyecektir. Ancak operasyon sonrasında ekim bölgesinde ağrı görülmesi olağan kabul edilmektedir. Ağrıların süresi ise saç ekim operasyonu için tercih edilen yönteme göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda en sık tercih edilen yöntemlere göre ağrı probleminin süresi şu şekilde genellenebilmektedir:

  • FUE : 3-4 gün
  • FUT : 5-6 hafta

Saç ekimi sonrasındaki uyuşukluk probleminde olduğu gibi ağrı probleminde de süre belirlemesi yaklaşık olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte saç ekimi operasyonunu gerçekleştiren hekim, ağrı yaşama ihtimalinizi öngörerek ağrı kesici tavsiyesinde bulunacaktır.

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?